De Communistische Indische Buurt

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

De communistische beweging krijgt in Amsterdam vorm nadat in 1909 een splitsing in de S.D.A.P. plaatsvindt, en de (marxistische) Sociaal-Democratische Partij wordt opgericht, met als voorgangers David Wijnkoop, Jan Ceton (op dat moment resp. voorzitter en secretaris van afdeling III van de S.D.A.P. (Amsterdam Oost) en Willem van Ravesteyn (Rotterdam). Hun blad is De Tribune.

Alhoewel Wijnkoop en Ceton beiden in het oostelijk deel van Amsterdam wonen, is er in eerste instantie nog weinig sprake van communistische activiteiten in de Indische Buurt. Wel besluit de partij in eerste instantie in Amsterdam uitsluitend in districten III (Amsterdam Oost, Wijnkoop) en IX kandidaten te stellen voor de verkiezingen. Deze eerste verkiezingen voor District III in 1909 verlopen overigens desastreus voor Wijnkoop. Waar de S.D.A.P. met kandidaat Troelstra 4.680 stemmen behaalt, krijgt Wijnkoop, na de liberale Mr. G.A van Hamel (2.507 stemmen) en A.R.-kandidaat J. Huizinga (2.172 stemmen) als vierde en laatste slechts 159 stemmen. Wel weet Wijnkoop door die 159 stemmen de absolute meerderheid voor Troelstra in het district te voorkomen, en dat wordt hem dan weer door de S.D.A.P.-stemmers kwalijk genomen.

De partij inmiddels is niet van plan bij de pakken te gaan neerzitten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van juli 1909 stelt Wijnkoop zich wederom kandidaat voor District III. Nu is niet Troelstra S.D.A.P.-kandidaat, maar een relatief onbekende Amsterdammer, dhr. Gulden. De S.D.A.P. triomfeert inmiddels en houdt in De Tunnel, hoek Borneostraat/Celebesstraat, een vergadering voor de Indische Buurt, waarop A.R.-arbeiders massaal aangegeven zouden hebben op Gulden te zullen stemmen bij gebrek aan een A.R.-kandidaat. En inderdaad, ditmaal behaalt Gulden 4.722 stemmen, en Wijnkoop maar 145. Gulden is gekozen en het avontuur met de S.D.P. lijkt vroegtijdig aan zijn einde te komen. In District IV, waar hij zich ook kandidaat gesteld heeft, haalt Wijnkoop zelfs maar 29 stemmen.

De S.D.P. begint zijn heil nu – onder de onvermoeibare leiding van Wijnkoop – voorlopig te zoeken in debatavonden met klein links door het hele land (vrije socialisten en anarchisten) en presenteert zich als het alternatief voor het revisionistisch S.D.A.P. Ook begint de partij cursussen te geven en de Tribune te verspreiden door colportage.

Zo gaat op vrijdag 11 juli 1911 David Wijnkoop met collega Loopuit ter gelegenheid van de komende Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen in de Indische Buurt de huizen langs. Hij heeft zich wederom kandidaat gesteld, voor District III en voor District IX. De S.P.D. krijgt in die periode al wat meer sympathieke belangstelling van de arbeiders, door het ageren tijdens de Zeeliedenstaking, die leidt tot de beruchte Bloednacht van Kattenburg. Alhoewel over de uitslag niet gejuicht kan worden, lijkt er toch een zekere kentering te hebben plaatsgevonden en behaalt Wijnkoop in District III nu 357 stemmen, waarvan 47 in de Indische Buurt. In District IX zijn dat er 198. Voor District III wordt overigens met overweldigende meerderheid de S.D.A.P.-er De Miranda gekozen.

Bij de landelijke verkiezingen van 1913 daalt het aantal S.D.P.-stemmen in District III weer tot een schamele 177. Gedurende de Eerste Wereldoorlog begint de partij echter sterk te groeien, met name vanaf de Russische Revolutie. De wijziging in het kiesstelsel – alle mannen mogen nu stemmen – zorgt ervoor dat de S.P.D. in 1918 zelfs twee kamerzetels behaalt, waarvan één ingenomen zal worden door Wijnkoop. Ook in de Indische Buurt groeit de invloed van de partij snel. Vanaf het doorzetten van de crisis in de jaren dertig stabiliseert het percentage communistische stemmers in de buurt op ca. 20% van de stemmen. en de C.P.N. is in 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog, zelfs even de grootste partij in de Indische Buurt met 43% van de stemmen.

Zoals gezegd is de partij in eerste instantie niet erg zichtbaar in de Indische Buurt. Wel tracht de partij bij gelegenheid te ageren, bijvoorbeeld bij de broodrellen van 1918 en door het verspreiden van pamfletten. Een eigen hoofdkwartier in de Indische Buurt heeft de partij, die vanaf 1918 Communistische Partij Holland (C.P.H.) heet, dan nog niet. Wel wordt in ieder geval vanaf 1926 de Tribune regelmatig door colportage in de buurt verspreid en is er sprake van een lokale kindergroep. Pas vanaf 1927 zijn er C.P.H.-vergaderingen in de buurt bekend, die in eerste instantie – vanuit de sectie Eilanden – in het S.D.A.P.-bolwerk De Tunnel worden gehouden en in Café Insulinde aan het Ambonplein. Belangrijkste spreker is Leen Seegers. In 1927 ontstaat ook de C.P.H.-sectie Eilanden-Indische Buurt. Rond 1930 laat de C.P.N. het oog definitief op De Rimboe op Ambonplein 20-22 vallen, de opvolger van Café Insulinde op hetzelfde adres. Incidenteel vergadert men in de jaren dertig behalve in De Rimboe ook nog in “De Tunnel”, dat in ieder geval nog in 1953 bekend is, en met name ook in de Archipel aan de Minahassastraat.

De partij – waarvan het brochureagentschap Amstel zich begin jaren dertig vestigt op Solostraat 3-I – begint zich steeds nadrukkelijker te manifesteren in de buurt en organiseert in 1930 en 1931 een aantal zeer goed aanslaande protestbijeenkomsten op het Ambonplein. De Rimboe is de uitvalsbasis en ook bij het stempellokaal op het Ambonplein worden, al dan niet door gelieerde organisaties, de nodige acties gevoerd. Wanneer vanaf 1933 de N.S.B. zich in de buurt begint te manifesteren, gaat de C.P.H. tot grootschalig optreden over, om deze partij uit de buurt te weren, met name ook omdat de N.S.B. er in slaagt de C.P.H. uit haar bolwerk op het Ambonplein te verdrijven door het bieden van een hogere zaalhuur aan de exploitante, waarover hieronder meer. De C.P.H. komt voortaan samen op een steenworp afstand, in het al eerder incidenteel gebruikte gebouw De Archipel aan de Minahassastraat, dat tot ver na de Tweede Wereldoorlog de uitvalsbasis zal blijven. In de jaren dertig zet de C.P.H. – later C.P.N. – zich nog sterk af tegen de andere zuilen in de Indische Buurt, zoals de Rooms Katholieken en het Leger des Heils, en laat zich van haar subversieve zijde zien door onder andere het opvangen van illegale Duitse politieke vluchtelingen. In de Tweede Wereldoorlog speelt de C.P.N. een grote en grootse rol bij de Februaristaking, die ook in de Indische Buurt tot ongeregeldheden leidt en door de partij na de oorlog periodiek nadrukkelijk herdacht zal worden.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt door de C.P.N. in de buurt een veel gematigder, meer integratieve koers gevaren, waarbij de Waarheid – die uiteraard verkrijgbaar is bij de diverse Waarheidswinkels in de buurt – zich het aanzien tracht aan te meten van een gezellig, hoewel wat paternalistisch buurtkrantje. Bekende buurtgenoot Ger Harmsen sluit zich in 1947 bij de partij aan. De partij neemt het – net als voor de Tweede Wereldoorlog – weer sterk op voor dienstweigeraars en pleit voor loslating van Nederlands Indië. De interne machtstrijd na de dood van Stalin, die door Paul de Groot gewonnen zal worden en tot een verdere verstarring van de partij zal leiden, kent ook in de Indische Buurt zijn slachtoffers. Begin jaren zestig wordt trouwens veel gedemonstreerd met als eindpunt het Javaplein: vaak voor vrede en tegen Nederlandse bewapening en kolonialisme.

Vanaf halverwege de jaren zestig is het vooral de verkrotting van de buurt die de aandacht van de C.P.N. heeft. De partij heeft hierin een lange geschiedenis en protesteert al regelmatig tegen huurverhogingen vanaf de jaren twintig en volgt eind jaren dertig nauwlettend het drama met de verzakkingen op het Ambonplein. Langzaam maar zeker begint de partij vanaf eind jaren zeventig uit beeld te raken. Nieuwe actievoerders van diverse pluimage werpen zich op; de partijgebondenheid is echter aan het verdwijnen. De C.P.N. neemt deel aan de buurtwinkel en weet zich zo in het welzijnswerk een eigen plek te verwerven, tracht zich te verzwageren met migrantenorganisaties en voert met name samen met de KMAN actie tegen de Amicales. De partij zal uiteindelijk in 1991 opgaan in GroenLinks.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s