Derde Ambachtschool aan het Ambonplein

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

In mei 1903 besluit de Amsterdamse Gemeenteraad over te gaan tot het oprichten van een Derde Ambachtschool in Amsterdam.

De geschiedenis van de Amsterdamse ambachtscholen is verbonden aan de Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden Stand (1853), die in 1861 haar eerste Ambachtschool voor de Arbeidende Klasse in gebruik neemt, aan de Oudezijds Voorburgwal. De ambachtschool is vooral een technische school, en bedoeld voor het opleiden tot een vak – in drie jaar – van kinderen uit de laagste stand. Er is grote belangstelling voor de school, die al na enige jaren later naar de voormalige Stadsarmenschool in de Gravenstraat trekt en vervolgens in 1868 naar de Weteringschans verhuist. In 1884 wordt besloten een tweede vestiging op te richten. Een geschikt gebouw wordt gevonden in een leegstaande school in de Westerstraat.

De Maatschappij voor den Werkenden Stand, zoals de vereniging inmiddels heet, wordt vanaf 1891 behalve door Amsterdam ook door het Rijk gesubsidieerd. Wanneer de plannen tot het oprichten van een Derde Ambachtschool steeds concreter worden, stelt de Gemeente Amsterdam hiervoor een jaarlijks bedrag van fl. 42.500 beschikbaar te willen stellen, maar onder uitsluitende voorwaarde dat het Rijk dezelfde bijdrage op zich neemt. Het komen tot overeenkomst heeft nogal wat voeten in aarde. Pas in 1909 zijn partijen het eens. Inmiddels zijn er wachtlijsten van honderden leerlingen ontstaan. Als lokatie wordt de nieuwe Indische Buurt gekozen, waar op dat moment juist ook een start gemaakt wordt met de bouw van vele honderden arbeiderswoningen, na de eerste lichting woningen rond de Javastraat, die meer op de middenstand gericht zijn.

Op 19 augustus 1912 wordt de school, waarvoor een fors bedrag van maar liefst fl. 432.000 beschikbaar is gesteld, geopend. De school kan 500 dagleerlingen en 825 avondschoolleerlingen bergen. Het is een prachtig gebouw geworden, met een hoge klokketoren en een enorm grondoppervlak van 74 bij 51 meter. De schoolmeubelen zijn vervaardigd door timmerfabriek De Snelheid, voor bijna fl. 20.000. Als directeur gaat functioneren de ervaren heer E. Jelsma, die al sinds 1890 aan de Eerste Ambachtschool verbonden is, en medeoprichter is van de Vereeniging tot Bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland. Het schoolgeld voor de leerlingen is afhankelijk van het inkomen der ouders en varieert in principe van 6 tot 40 cent per week. Onvermogenden kunnen zelfs kosteloos geplaatst worden. Het is wel de bedoeling dat de leerlingen een lagere schooldiploma bezitten, maar als dat niet het geval is, voldoet een goed woord van een hoofd des school of kan men eventueel via een onderzoek laten zien wel enige ervarenheid in lezen, schrijven en rekenen te hebben, wat wel een minimale voorwaarde is.

Hieronder een korte beschrijving van de binnenzijde van de school zoals die in 1912 wordt opgeleverd.

Men treedt het gebouw binnen door een groote vestibule, op den achtergrond waarvan het trappenhuis zichtbaar is. Op de vestibule komen uit links een bestuurskamer en een spreekkamer, rechts de kamer voor den onderdirecteur en een conversatiekamer voor de leeraren. Aan de overzijde zijn aan weerskanten twee kleedkamers. Ook de portiersloge en de afdeeling architectuur bevinden zich hier. Langs de beide lange zijden van het gebouw strekt zich een gang uit, waarop de klasselokalen en werklokalen uitkomen.

Er zijn zes groote werklokalen voor stukadoors, metselaars, steenhouwers, vuurwerkers en bankwerkers (twee), en voorts lokalen ten dienste van vakteekenen voor stukadoors en metselaars, smeden en electriciens, benevens een modellenkamer. In het midden van het gebouw is een groote binnenplaats uitgespaard (groot 31.57 x 25.93 Meter).

Langs het trappenhuis, dat zijn licht ontvangt door gekleurde ramen, versierd met de attributen der verschillende ambachten, gaat men omhoog naar de 1e verdieping. Hier zijn om de vestibule gegroepeerd de kamer van den directeur, twee theorielokalen en een houtdraaierij, benevens lokalen voor gipsmodellen, modellen voor technisch onderwijs en afgewerkte teekeningen, een schrijfkamer en een lokaal voor platen, boeken en portefeuilles. Aan de gangen zijn gelegen zes werklokalen, namelijk 3 voor timmeren, 2 voor bankwerken en 1 voor boek en plaatwerken. Voorts die theorielokalen (handteekenen en vakteekenen voor schilders) en een groot schaftlokaal voor de jongens die ´overblijven´.

De tweede verdieping is verdeeld in lokalen voor mondeling onderwijs in electrotechniek, een groot schilderlokaal en een daarbij behoorend theorielokaal, lokalen voor leermiddelen en modellen ten dienste van het onderwijs in teekenen van de toekomstige electrotechnici, een afdeeling afgewerkte teekeningen, en een lakkamer. Ook zijn op deze verdieping werkplaatsen gelegen en wel vijf in het geheel, namelijk een voor de lood en zinkwerkers, een voor de meubelmakers, twee voor de electr. houtbewerking, benevens vier groote theorielokalen (teekenen voor meubelmakers en lood en zinkerwerkers en vakteenenen voor smeden en electriciens). Ook een magazijn voor de vervaardigde werkstukken treft men op deze verdieping aan.

De derde (zolder) verdieping, bevat twee theorielokalen, een schilderswerkplaats, een magazijn voor teekenbehoeften, een kamer voor de leeraren, twee lokalen voor het handteekenen en twaalf lokalen voor het vakteekenen. Deze verdieping zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de avondteekenschool.

Diep in den grond (plm. 3,5 Meter beneden A.P.) ligt de verwarmingskelder. Daar boven (op 0,90 M A.P.’ volgt de zoogenaamde `tunnel´, een breede, in het vierkant gebouwde gang voor de berging van de buizen der centrale verwarming, waterleiding, rioleering en electrische verlichting.

Het onderwijs is op breede leest geschoeid. Deze modelinrichting op het gebied van vakonderwijs voorziet voor de hoofdsstad in eene groote behoefte.

De Derde Technische School aan het Timorplein weet het lang te redden, vanaf 1954 als L.T.S. Vanaf de jaren tachtig begint het aantal leerlingen terug te lopen. Uiteindelijk sluit de school in 2004 de deuren. Na een intensieve verbouwing in 2006 en 2007 wordt het gebouw tegenwoordigd gebruikt door de StayOkay jeugdherberg, het culturele complex van Studio K, conferentieruimtes van IIRE en kent het daarnaast een aantal bedrijfsruimtes.

Nog enige weetjes en anecdotes over de school.

Er gebeuren in de loop der tijden nogal wat ongelukjes en ongelukken op school, voor zover alle zonder dodelijk gevolg. Meest ernstig ongeval vindt wel plaats kort na de opening van de school, in november 1913, wanneer een 15 jarige jongen met zijn hand in een machine terechtkomt. Het lichaamsdeel wordt volledig verbrijzeld.

In mei 1919 organiseert het Nederlandsch Schoolmuseum een grote tentoonstelling voor schoolkinderen in de Derde Ambachtschool op het Timorplein. De tentoonstelling, waarop onder andere batikwerk, een echte goudklomp, producten uit Nederlands Indiè, opgezette dieren en vele andere voorwerpen vertoond worden, is een groot sukses waar nog jaren over wordt doorgepraat.

De C.P.H. deelt in oktober en november 1932 pamfletten bij de Derde Ambachtschool uit, waarin onder andere opgeroepen wordt om tegen de leraren in opstand te komen en tot schoolstaking over te gaan. Inderdaad trekt een aantal leerlingen naar een C.P.H. bijeenkomst in de Diamantbeurs. Het socialistisch dagblad Het Volk spreekt er schande van.

In 1937 viert de school haar 25 jarig bestaan. Er zijn dan 900 leerlingen op de dagschool en 800 leerlingen op de avondschool. De school is dan de grootste technische school van Nederland.

Schrijver Ab Caransa is een van de 109 Joodse leerlingen (9% van het totale leerlingenaantal) die in 1941 wegens zijn Jood zijn van de school verwijderd wordt. Hij schrijft daarover het boek Van School Verwijderd, Jood: Dokumenten Betreffende De Verwijdering Van Joodse Leerlingen Van Amsterdamse Ambachtsscholen in 1941.

In 1964 wordt het schoolgebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid.

De beroemde voetbaltrainer Rinus Michels, die Ajax en het Nederlands elftal in de eerste helft van de jaren zeventig tot grote hoogte weet op te stuwen, was leraar gymnastiek aan de school aan het Timorplein.

Wanneer de Nederlandse regering in 1985 besluit de 18 jarige leerling van de Derde Technische School aan het Timorplein Soepono Singodikrono terug naar Suriname te sturen, komt de hele school in tot twee maal toe in staking. Singo mag uiteindelijk blijven.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s