Herberg ‘t Vosje

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Herberg ‘t Vosje aan de Zeeburgerdijk, met een eigen loods en wat woonhuizen, is gelegen aan de voormalige en gedempte dijkdoorbraak Groote Braak. Wanneer Het Vosje gebouwd is, is niet bekend, maar vermoed moet worden dat dit in de tweede helft van de achttiende eeuw geweest moet zijn. Er is een bericht van verkoop in 1782 en wanneer de herberg in 1790 te koop wordt aangeboden, wordt beweerd ‘in [voor, red.] weinige jaren gebouwd’. Het pand wordt aangeboden met stallingen voor paarden en vee, en inclusief drie apart staande huizen (in een loods) met erven. Eerder ligt op de lokatie van Het Vosje de Herberg Det Dorstige Hert. Dat etablissement is in ieder geval al aan te treffen op een oude kaart van Rijnland uit 1647, net ten westen van de Groote Braak.

Herberg ‘t Vosje schijnt in de eerste tijd vooral door vissers en molenaars uit de nabije omgeving gefrequenteerd geworden te zijn geweest; volgens de overlevering zouden hier regelmatig valse kaartspelers actief zijn geweest die in de afgelegenheid onnozele veehandelaars uitplunderden. Ergens in de loop van de achttiende eeuw wordt bij ‘t Vosje een kegelbaan geopend. De gelegenheid wordt in 1799 verkocht inclusief kolfbaan.

Met name in de Franse tijd wordt Herberg ‘t Vosje een populair ontmoetingsoord, omdat juist hier schiet- en andere militaire oefeningen gehouden worden door de gewapende burgermilities van Amsterdam, zoals bijvoorbeeld vermeld wordt in de Bataafse Courant van 24 maart 1800, wanneer exercities plaatsvinden van het Tweede en het Derde Bataljon van de Gewapende Burgermacht, met tevens optreden Canoniers, op het ‘Zomer-Excercitieterrein’ bij ‘t Vosje. Het militair excercitieterrein zal voortaan voor een voortdurende aanloop zorgen. Ook vinden er inmiddels veilingen en aanbestedingen bij de lokatie buiten de Muiderpoort plaats. Daarnaast verkoopt eigenaar F. de Greuve in 1810 lokale landbouwproducten. ‘t Vosje heeft dan 7 morgen te bebouwen land.

De zaken van ‘t Vosje lopen niet erg voorspoedig in de eerste helft van de negentiende eeuw. De herberg wordt diverse keren te koop aangeboden. In 1844 wordt de eigenaar M.P. Metz, die adverteert:

De Ondergeteekende heeft de Eer te verwittigen, dat zijn LOCAAL, van Ouds ‘t Vosje, aan den Hoogen- of Zeeburgerdijk, buiten de Muiderpoort, No. 6, onder Amsterdam en de achter hetzelve gelegen fraai Landelijk uitzigt hebbende TUIN voor het Geëerde Publiek Geopend is. Door verzekering eener prompte en honnette bediening vleit hij zich met een ruim bezoek vereerd te zullen worden. M.P. METZ

Ook deze onderneming is geen lang leven beschoren en in 1850 wordt de herberg weer te koop aangeboden, evenals in 1864. De verkoop komt echter niet tot stand, ondanks een verbouwing in 1865, waarna de eigenaar het complex tracht te verhuren. Er wordt nu gesproken van een koffiehuis met pleziertuin, met tevens aanwezige schietbaan. Uiteindelijk in 1867 maakt een nieuwe exploitant zich bekend, P.J. Dam. Deze wijst potentiële bezoekers op twee zalen, een beneden- en bovenzaal, zeer geschikt voor bruiloften en partijen, maar ook voor vergaderingen van genootschappen, ‘collegiën. Hij beveelt met name de schietbaan aan bij de heren schutters, maar helaas sneuvelt ook deze onderneming spoedig en wordt het geheel hetzelfde jaar alweer te huur aangeboden.

Inmiddels is de omgeving er niet aantrekkelijker op geworden wegens de vestiging van de vuilstortplaats ter hoogte van ‘t Vosje juist aan de buitenzijde van de Zeeburgerdijk. Deze geeft een intensieve stank af, vooral bij verkeerde wind. In voorjaar 1868 draait de boel weer. Getracht wordt extra publiek te trekken door het organiseren op zaterdag- en zondagavond van Grande Soirées Musicales. De nieuwe expoitant weet het te redden tot 1874, waarna weer wisseling van de wacht. A.W. Turenhout, van café Turenhout op de Nes, tegenover Tivoli, neemt de boel over maar heeft het snel gezien. In mei 1876 neemt voormalig stalhouder J. van der Toorren ‘t Vosje over, dat nu tijdelijk onder de naam Toorrenhof door het leven zal gaan. Inmiddels is het spoor aangelegd; de Toorrenhof bevindt zich vlakbij de spoorwegovergang Zeeburgerdijk. Van der Toorren is goed bezig, roemt in advertenties de landelijke vergezichten, wijst op de nabijheid van de Omnibus bij de Muiderpoort en organiseert in 1878 een buitenpartij voor de Stichting voor Havelooze Kinderen. Ook profiteert hij van de door Koning Willem III – ondanks protesten van buurtbewoner A.K. Kroes – toegestane uitbreiding van de schietbanen. Helaas overlijdt deze rasondernemer op 10 april 1879.

Opvolger is, na enige jaren van onduidelijkheid wat betreft de exploitant, in 1882 B. van der Hoeven. Van der Hoeven, voormalig houder van Kinderspeeltuin Claudius Civilis, zal in navolging van Van der Toorren het complex nog meer geschikt voor kinderen maken. Er komt een een uitgebreide speeltuin, waar onder andere ezeltje gereden kan worden. De Herberg is inmiddels een geliefd oord van vermaak voor bewoners van de Dapperbuurt en zeker voor kinderen. Schrijver Maurits Dekker schrift hierover in Amsterdam bij Gaslicht.

Behalve schommels, wip en draaimolen, vond men in die speeltuin heerlijk geheimzindige dingen, zoals lachspiegels, elektriseermachines en automaten. Het waren in het bijzonder de automaten die onze aandacht trokken. Je kon gewoonweg niet afblijven van die levensgrote en kleurig beschilderde ijzeren postboden, die een brieventas voor hun buik hadden, waaruit je na inworp van een dubbeltje, een stuk chocola of een doosje met zuurtjes kon halen. Prachtig waren ook de broedende kippen, die tokkelend een met suikererwten gevuld blik eieren legden. Het moeten wel zeer stevige machines zijn geweest, want het is ons nooit gelukt er een kapot te maken of er, zonder een dubbeltje te hebben ingegooid, een versnapering uit te halen.

Wel verandert Van der Hoeven de naam van de inrichting. Deze heet voortaan Theetuin Zeldenrust. Van der Hoeven doet het goed, ondanks het feit dat men vanaf 1882 ook grootschalig menselijke uitwerpselen tot mest gaat verwerken en afschepen vanaf de nabijgelegen vuilnisbelt. De belt zal pas in 1887 definitief verplaatst worden.

Inmiddels heeft Van der Hoeven een goed lopende onderneming van Zeldenrust gemaakt en is hierdoor ook in staat de buffetten van Tivoli aan de Nes te gaan pachten. Van der Hoeven legt ook een bos aan en richt zich steeds meer op kinderfeesten, wat eind jaren 1880 een groeiende markt blijkt te zijn. Zo viert in juli 1882 de 25-jarige Typografenvereniging een feestje voor de kinderen in de uitspanning, met een lampionnenoptocht en klein vuurwerk, waarna men door de welwillendheid van de Havenstoomdienst nog naar huis kan, alles voor 12,5 cent heen en terug.

Behalve de kinderfeesten leggen ook de militaire oefenterreinen achter het pand, waar voortdurend wedstrijden gehouden worden – de gemeente Amsterdam stelt prijzen ter beschikking – de onderneming geen windeieren. In 1889 worden achter het Vosje bovendien nog eens vier Rijks militaire excercitieterreinen ingericht, die eerder in de Rietlanden ter hoogte van het abattoir gelegen waren, maar plaats dienen te maken voor de uitbreiding hiervan.

Wanneer van der Hoeven ergens begin jaren negentig overlijdt, neemt zijn vrouw, de weduwe Benedik, de zaken over. Blijkbaar heeft zij niet het zakelijke talent van haar man. Hoewel de kinderfeesten doorgang vinden – zoals 1 mei 1896, wanneer duizenden arbeiderskinderen van 39 vakverenigingen van het Frederiksplein naar de Zeeburgerdijk trekken om zich de hele dag bezig te houden met spelen en andere vermakelijkheden; intussen worden elders in de stad door de vakverenigingen de socialistische 1 mei-vieringen gehouden – gaat de weduwe Benedik in 1899 failliet. De onderneming draait nog even door onder bewind van een zekere W.A. Muller, maar de tijden zijn veranderd aan de Zeeburgerdijk.

In 1901 sluit het inmiddels Café Zeldenrust (‘voorheen ‘t Vosje’) de deuren definitief, vanwege de komende aanleg van de Indische Buurt. Daartoe moet de grond van de gehele polder worden opgehoogd. Zeldenrust wordt gesloopt. In 1907 wordt ook het Rijks militair exercitieterrein achter ‘t Vosje definitief uit gebruik genomen. “De toenemende bebouwing,” aldus een verslag uit die tijd, “maakt het zowel in belang der Gemeente als uit een militair oogpunt ongewenscht, het bestaande contract te vernieuwen.”

Herberg ‘t Vosje was gelegen waar nu de Zeeburgerdijk, de Celebesstraat en de Borneostraat elkaar raken.

ANDERE ARTIKELEN:

2016 Oproep Steun voor elkaar
2016 Teruggaan of blijven?
2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes
2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein
2016 Interview met Mustapha Khaddari
2016 Interview met Jan Beerenhout
2016 Interview met Ahmed Marcouch
2016 Interview met Ahmed El Mesri
2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen
2016 Het verloren gaan van idealen
2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden
2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging
2016 Boeken in de Javastraat
2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen
2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka!
2016 Bekende Indische Buurters
2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein
2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein
2011 Cameratoezicht
2009 Radicalisering
2004 Gevoelens van onveiligheid
2004 Belwinkels in de Javastraat
2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt)
2000 De wisselwoningen
1994 Reality-serie Bureau Balistraat
1997 Verslaafde schiet twee agenten neer
1996 Ulu Camii
1995 An Nasr Moskee
1993 De moord op Andre Hartman
1992 Nordholt doet grote hashvangst
1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen
1985 Buikschot
1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat
1982 Horrorhuis aan de Kramatweg
1981 Anti-Fascisten tegen Amicales
1980 Enige kraakkranten
1979 Kraakgroep Indische Buurt
1979 De Buurtwinkel
1978 De pyromaan van de Soembawastraat
1978 Anarchistisch Nonnen Front
1977 Heroine
1977 Familiedrama leidt tot hamermoord
1976 Linkse actie
1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt
1974 Buikschot uit noodweer
1973 Experiment genezing
1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet
1972 Het urinoir aan de Valentijnkade
1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt
1970 BB - weg ermee!
1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis
1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland
1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat
1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs
1965 Outsiders in de Archipel
1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt
1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat
1964 Moord in de Perlakstraat
1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening
1960 Ernstig tramongeval
1960 Ontploffing op het Ceramplein
1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade
1958 Boenen ter ere Gods
1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel
1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat
1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel
1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme
1952 Hand verloren aan de Riouwstraat
1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt
1950 Overtreding van het hamsterverbod
1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga
1949 Wielerronde Indische Buurt
1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat
1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt
1948 Waarheidswinkel
1946 Herbegraving Jelle Posthuma
1945 Meester Padding
1945 Ontspanningsvereniging Flevo
1945 Schietpartij op de Dam
1945 Katja, beul van Vught
1944 Hongerwinter
1943 N.S.B.-ers
1943 Bommen op de Eltheto!
1942 Max Blokzijl spreekt
1942 Jeugdstorm marcheert!
1942 Zum Stehlen ausgeschickt
1941 Moord in de Javastraat
1941 Februaristaking in de Indische Buurt
1941 De Veemarkt veroverd op de Joden!
1941 W.A. actief in de Javastraat
1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt
1941 Ds. Tonnon
1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein
1940 Bommen op de buurt
1940 Zwartepoorte kampioen...
1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam
1940 Oorlog in de Indische Buurt
1939 Shell Sportpark
1939 Pontificale hoogmis
1938 Het oude Zeeburg verdwijnt
1937 Jeugddag Indische Buurt
1937 Tuchteloze jeugd
1937 Razzia in de Padangstraat
1936 RK vroedvrouwen
1936 Revolutiebouw
1935 Fietsplaatjes
1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk
1935 De Rimboe wordt Huize Ambon
1935 Don Bosco-huis
1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg
1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen
1934 Weigering Wilhelmus te zingen
1933 Het Thälmann-huis
1933 Pastoor van der Wiel
1933 Drie Duitsers
1933 Gered uit de greep van Hitler
1933 Clubgebouw Archipel
1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes
1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat
1932 Liefdestwist?
1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat
1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat
1932 Brief van een Roomsch kameraadje
1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt
1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat
1931 Rotte vis
1931 Iepen
1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer
1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P.
1931 Brand in de Javastraat
1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis
1931 Het massaal spreekkoor
1930 De Nederlandse vlag misbruikt
1930 Het jonge Pieter Jellen-werk
1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost
1930 Joyriding
1930 Politietoezicht
1930 Gereformeerd
1930 De markt in de Javastraat
1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt
1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk
1929 Lourdes
1929 Vrijgekocht door missievriendjes
1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat
1929 Moord in de Gerardus Majella
1929 Venters zien geen uitweg
1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat
1928 Niasplein wordt Makassarplein
1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento
1928 Rechouwous-jeugd op stap
1928 Gebouw de Schakel
1928 Blind
1927 Buurtvereniging Ceram
1927 Verzuiling in het jeugdwerk
1927 Onmin in de Boetonstraat
1927 Bakkers
1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool
1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt
1926 Afsluiting van de Diemerdijk
1926 Schutting
1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein
1926 Het lokaal van het Leger des Heils
1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk'
1925 Het Zeeburgerdorp
1925 Demping van de Polderwetering
1925 Wijding
1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt
1925 Geen man, geen cent voor het leger
1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61
1925 Groepsgebouw de Toorts
1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist
1924 Elthetokerk, bouw en opening
1924 Nieuwe straten
1924 De aanleg van de Riouwstraat
1924 Winkelweek Indische Buurt
1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat
1922 Premiewoningen voor arbeiders
1921 Een jongen, die een meisje bleek
1921 De storm
1921 Het Java-Kwartier
1921 Christelijke propaganda
1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij
1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig
1919 Moord in de Djambistraat
1918 Brand bij café Koopmans
1918 De aanleg van het Zuiderzeepark
1917 Broodoproer en revolutie
1917 Militairen maken de buurt onveilig
1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk
1916 Zeeburgerkermis
1916 Onteigening bouwgronden
1915 Slaat den smeris dood
1914 Mene Tekel
1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex
1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk
1913 Nieuwe tramplannen
1913 Het Bavohuis
1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren
1911 De Berlageblokken
1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat
1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag
1911 Nieuw stratenplan
1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat
1909 De communistische Indische Buurt
1908 Jacob Pierik verdrinkt
1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen
1907 Smit springt uit het raam
1906 Stadstrand
1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk
1905 Balistraat 48
1905 Fietsverbod
1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk
1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt
1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep
1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis"
1903 Nieuw Muiderpoortstation
1903 Kinderlokker
1903 Moord in de Celebesstraat
1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein
1903 Politie in de Indische Buurt
1903 Dagpauwoog
1902 Een tramritje
1902 Arabieren
1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat
1902 Relletjes in de Javastraat
1902 Illegaal caféwezen
1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse
1901 De wielerbaan
1900 Bierdrinkende jeugd
1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat
1899 Snorrende kogel
1897 Floretstoot door het hoofd
1897 Bouw van de Indische Buurt
1895 De lijnbaan
1894 Halte Zeeburgerdijk
1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort
1891 Vingertop
1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk
1889 De tramomnibus
1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk
1887 Hotel Zeeburg
1886 Het tweede abbatoir
1886 Ergerlijk dronkemanstoneel
1882 Een dierenvriend
1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk
1881 Onzedelijke taferelen
1881 Een drankzuchtig hoekje
1880 Ringslangen
1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat
1877 Een wandeling
1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk
1877 Verplaatsing van de Veemarkt
1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg
1804 Harddraverij
1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE
1756 Runderpest in Zeeburg
1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk
1739 Een vondeling aan de Hogedijk
1733 Paalworm
1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond
1714 Opening Joodse begraafplaats
1681 Verslibbing
1663 Herberg Zeeburg
1651 De Zeeburgerdijk breekt door
1647 Herberg 't Vosje
1631 Watermolen en gemaal
1563 Mijlpaal
1328 Outersdorp
1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s