Nieuwjaarsreceptie Assadaaka

nieuwjaar2017

Op 12 januari 2017 om 17:30 t/m 21:30 uur. Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam vierde Assadaaka Community voor de 27ste keer een Nieuwjaarsreceptie. Al zeventwintig jaar! Dat mag toch zowaar een prestatie heten!

Voor Assadaaka Community wordt 2017 een cruciaal jaar in het kader van professionalisering van de organisatie en het voortzetten van onze activiteiten voor de sociale zwakkeren/verschillende groeperingen in de samenleving / migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families. Het was een bijzonder en geslaagde avond. Alle bezoekers waren blij en solideer met Assadaaka.

VRIENDSCHAP COMMUNITY ASSADAAKA MOET BLIJVEN!!!

Hier onder volgt de toespraak van Ahmed El Mesri-Hoofdcoördinator Assadaaka Community. ‘Voor menselijke waardigheid – altijd en overal’
‘Voor verbondenheid – juist nu’

Beste mensen van Vriendschap Community Assadaaka, lieve vrienden, collega’s, medewerkers, docenten en leerlingen – van harte welkom allemaal!
Voordat wij straks samen gezellig ongedwongen samen zijn, en wij aan een heerlijke maaltijd beginnen, wil ik graag eerst een paar belangrijke zaken onder uw aandacht brengen.

Vandaag vieren wij voor de 27ste keer een Nieuwjaarsborrel. Al bijna dertig jaar! Het is een mooie en gezellige traditie. Maar in deze tijd is het misschien ook wel belangrijker dan ooit, om samen te komen.

Steeds meer en meer worden de tegenstellingen tussen mensen benadrukt en uitgesproken. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld is dit gaande. Het lijkt of men steeds minder op zoek gaat naar wat ons verbind, maar juist naar wat ons verdeeld. Verschillen tussen bevolkingsgroepen, tussen geloof, afkomst, kleur, rijk en arm, hoger of lager opgeleiden, of seksuele voorkeur. Mensen worden gediskwalificeerd, op basis van verschillen. Juist daarom is het zo belangrijk om samen te komen, en met elkaar te zien wat ons verbindt. Want je achtergrond maakt natuurlijk deel uit van wie je bent, maar wie wij zijn, dát wordt bepaald door hoe we in het leven staan, en door hoe wij ons verhouden tot elkaar.

Die saamhorigheid en verbondenheid, daar willen wij als Assadaaka Community een belangrijke rol in blijven spelen, in de stedelijke samenleving van Amsterdam. Juist nú is het noodzakelijk dat mensen elkaar kunnen blijven vinden, op basis van wat hen verbindt. Want of wij de tegenstellingen laten overheersen, of de verbondenheid… daar zijn wij allemaal verantwoordelijk voor. Wij kunnen allemaal een steentje bijdragen. Een steentje aan een wereld, waarin mensen elkaar vinden.

Wij geloven in je kracht als mens. Wij geloven dat ieder mens het zijne of het hare heeft bij te dragen aan zijn of haar directe omgeving. Samen sta je sterker en samen kun je meer bereiken dan in je eentje. Dat is ons uitgangspunt. En dat is in ons aller gemeenschappelijk belang binnen onze samenleving.

Daarom blijven wij als Vriendschap Community Assadaaka ook komend jaar bijeenkomsten organiseren waar zoveel mogelijk buurt- en stadgenoten elkaar kunnen ontmoeten. In deze tijd hopen we daarbij juist méér mensen dan tevoren te kunnen bereiken. Want het ontmoeten is voor de gezelligheid – zeker. Maar ook om elkaar beter te leren kennen. Om de verschillen niet te ontkennen, maar ze juist te benoemen, zodat er begrip kan ontstaan voor elkaar. Zodat mensen elkaar niet meer alleen zien als ‘behorend tot een groep’ maar juist als mens met een eigen gezicht, een eigen verhaal, een eigen mening en een eigen plaats binnen onze buurt en stad.

Het is daarom belangrijk dat er herkenbare plekken zijn waar mensen kunnen samenkomen voor informatie, debat, advies, contact en gezelligheid.

Niet alleen tijdens onze bijeenkomsten kunnen mensen elkaar ontmoeten, maar ook tijdens en door de Nederlandse taallessen, die Assadaaka Community al sinds haar oprichting organiseert. De taallessen stellen migranten, vluchtelingen en iedereen die de Nederlandse taal willen leren of verbeteren, in staat om mee te gaan doen. Om hun kansen binnen de Nederlandse samenleving te vergroten. Dat is in onze visie ontzettend belangrijk. Ik wil dan ook heel graag een extra woord van waardering uitspreken voor Henk Linde, de coördinator van de Taalwinkel en voor alle vrijwillige taaldocenten, onder andere via de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en via ‘Amsterdam Cares’, die vol passie, kennis en energie de Taalwinkel zo succesvol maken. Jullie hebben in de loop der jaren al zoveel medeburgers geholpen. Echt fantastisch, dank jullie wel!

Daarnaast zien wij dat ook ons laagdrempelige inloopsspreekuur een belangrijke ondersteuning is voor velen. Bijna dagelijks kloppen mensen bij Assadaaka aan voor hulp of advies op het gebied van juridische of financiële problemen, gezondheidsproblemen, opvoedingsproblemen, problemen in de privésfeer of op het gebied van verzekeringen of zorgvoorzieningen. Deze mensen hebben het gevoel dat zij nergens anders terecht kunnen met hun vragen. Want de samenleving wordt steeds complexer en voorzieningen worden teruggeschroefd. Kwetsbare mensen, zoals mensen met een lichamelijk, verstandelijke of psychische beperking, ouderen, mensen die eenzaam zijn, mensen zonder werk of met weinig scholing, of vluchtelingen, ervaren een steeds grotere drempel om aan de samenleving mee te doen. Zij raken geïsoleerd en verliezen hun vertrouwen in het systeem. Assadaaka Community werkt met vrijwilligers die dezelfde achtergrond hebben als de mensen die bij Assadaaka voor hulp aankloppen.

Deze vertrouwenspersonen luisteren, begrijpen en ondersteunen mensen. Samen helpen we mensen om weer sterker in hun schoenen te staan. Je staat er niet meer alleen voor, maar samen. En als mensen zover zijn, dan doen ze iets terug. Zo groeit onze Vriendschap Community uit tot een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen en die waar nodig een brug vormt naar de reguliere hulpverlening.

Assadaaka biedt ook hulp voor mensen die de eindjes financieel moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Bijna iedere dag delen we brood of ander voedsel uit, op de Palembangstraat. Het voedsel en brood wordt gedoneerd door lokale ondernemers, zoals Slagerij Het Lange Mes en door bakkerij Hartog. Wij zijn hen zeer dankbaar, want hier zijn veel mensen enorm mee geholpen. Ook bedanken wij onze vrijwilligers en stagiaires die het telkens weer mogelijk maken om alles uit te kunnen delen aan mensen die het hard nodig hebben. Dank jullie wel!

En ook bij andere ernstige maatschappelijke problemen spelen onze vertrouwenspersonen een belangrijke rol. Al meer dan 10 jaar staan wij mensen te woord via het meldpunt de-radicalisering die zich zorgen maken over jongeren in hun omgeving die afwijkend gedrag vertonen.

In een deel van onze activiteiten werken we samen met onze partner organisatie Samen Wonen – Samen Leven, die wij dankbaar zijn voor deze samenwerking. Onze activiteiten worden vooral gefinancierd door subsidies van stadsdeel Oost. Wij zijn blij dat het Stadsdeel dit mogelijk maakt. Hierbij willen wij naar het stadsdeel dan ook onze dank uitspreken. En daarbij zijn wij als organisatie zeer gemotiveerd om onze maatschappelijke bijdrage te leveren, omdat wij zien dat dit zo hard nodig is.

Tegelijkertijd willen wij onze zorg delen over iets wat cruciaal is voor ons voortbestaan. Om de laagdrempelige activiteiten van onze Community te kunnen blijven voorbereiden, coördineren en uitvoeren, is een geschikte ruimte van groot belang. Ook nu is er weer onzekerheid over de huisvesting van Assadaaka. Wij hebben in de afgelopen jaren meerdere keren moeten verhuizen naar ruimtes die niet altijd even geschikt waren. Wij werken immers met kwetsbare mensen die zich veilig moet voelen. En veel van onze deelnemers hebben een fysieke beperking.

Wij hopen dat er op korte termijn een oplossing komt voor het gebrek aan kantoorruimte, zodat wij onze taallessen, ontmoetingsactiviteiten, inloopsspreekuren en voorlichtingsbijeenkomsten kunnen blijven behouden. Omdat wij de meest kwetsbare mensen in de samenleving willen blijven ondersteunen.

Vriendschap Community Assadaaka heeft zich in de loop der jaren onderscheiden als een organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan de integratie, emancipatie en participatie van migranten binnen onze Amsterdamse samenleving. Wij dragen daarmee bij aan groeiende saamhorigheid, aan het doorbreken van taboes, het tegengaan van discriminatie en de bewustwording van de eigen, unieke plaats in de samenleving.
De vrijwilligers van de taallessen, van de spreekuren, van het Vriendschapshuis, van de vrouwenactiviteiten en alle anderen die activiteiten organiseren of op een andere manier meehelpen….

Zonder jullie kunnen we het niet doen. Zonder jullie komen we niet verder. Jullie zijn de dragende samenleving waar in beleidsstukken zoveel waarde aan wordt gehecht. Dankzij jullie kunnen wij samen blijven werken aan een vreedzame buurt. Een buurt waarin iedereen een plek heeft, waar iedereen op waarde wordt geschat en waar iedereen zich op zijn of haar manier kan inzetten voor de gemeenschap. Jullie inzet is niet alleen waardevol voor Assadaaka maar voor de samenleving als geheel. Dank jullie wel!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s