Colofon

De website www.indischebuurt.nl is een collectieve voorziening voor de Indische Buurt in Amsterdam Oost en is actief sinds het jaar 2000

De website is opgedragen aan de gedachtenis van Ger Harmsen.

Advertenties